Artykuły

 • Warzywa kapustne – dobry start

  Efektywne wykorzystanie potencjału biologicznego warzyw kapustnych wymaga od ich producentów fachowej wiedzy z zakresu specyficznych wymagań uprawowych tych roślin. O wielkości plonu i jego jakości decyduje wiele czynników, zarówno takich, na...

  • 11.05.2019
 • Seler korzeniowy – uprawa w gruncie

  Seler jest rośliną dość trudną w uprawie. Jedynie przestrzeganie zasad prawidłowej agrotechniki, przede wszystkim zaś nawożenia i dolistnego dokarmiania plantacji, a także wzmacniania naturalnej odporności roślin stwarzają możliwość uzyskania...

  • 26.04.2019
 • Słodyszek rzepakowy i szkodniki łuszczynowe

  Rzepak jest rośliną, która wymaga intensywnej i pełnej ochrony przed agrofagami. Straty w plonie spowodowane żerowaniem owadów mogą prowadzić do znacznego obniżenia potencjału plonowania. Osłabione i uszkodzone przez szkodniki rośliny łatwo...

  • 26.04.2019
 • Cynk w uprawie kukurydzy

  Potencjał plonotwórczy kukurydzy, najważniejszy z produkcyjnego punktu widzenia parametr, zdecydowanie przekracza potencjał zbóż klasycznych. Czynniki środowiskowe i agrotechniczne limitują jednak często jego wykorzystanie. Znajomość specyficznych...

  • 24.04.2019
 • Wapno nawozowe Dewonit

  Korzyści płynące ze stosowania wapna nawozowego z ŚKSM: odkwaszenie gleby (w Polsce występuje przewaga gleb kwaśnych lub bardzo kwaśnych) wzrost plonów poprawa właściwości strukturalnych i fizyko-mechanicznych gleby...

  • 16.04.2019
 • Czysty start buraka

  W tym roku aura była sprzyjająca dla producentów buraków cukrowych. Prawie w całym kraju siewy się zakończyły. To nietypowa sytuacja. Tylko wczesny siew zapewnia wysoki plon korzeni i jego dobre parametry jakościowe. Każdy dodatkowy dzień rozwoju...

  • 05.04.2019