Kukurydza wolna od chwastów

  • Dodano: Środa, 1 kwietnia 2020

Początek wiosny to czas wyboru strategii i technologii uprawy kukurydzy oraz przygotowania stanowiska. W tym roku problematyczny będzie wybór terminu siewu. Z uwagi na wyższą niż zazwyczaj temperaturę wielu plantatorów rozważa przyśpieszenie tej czynności. Wegetacja ruszyła, wkrótce zakwitną rośliny wskaźnikowe, takie jak śliwa czy tarnina. Te symptomy trzeba jednak zignorować i brać pod uwagę tylko i wyłącznie temperaturę gleby. Dla odmian typu flint minimalna wynosi 8℃, a dla typu dent 10-12℃.
Z uwagi na wysokie wymagania termiczne kukurydzy siejemy ją, gdy większość chwastów na polu już powschodziła. W tym roku w związku z ociepleniem, prawdopodobnie presja ze strony niepożądanych roślin na stanowiskach pod uprawę kukurydzy będzie wysoka. Efektywny zabieg ich zwalczania powinien zapewnić czystość łanu na cały sezon. Istotne, by jak najbardziej zredukować populacje chwastów, najpóźniej do osiągnięcia przez rośliny kukurydzy fazy 6-8 liści. To niezbędny do spełnienia warunek, by wykonany oprysk okazał się skuteczny. Zabiegi przeprowadzone później są nie tylko trudne do wykonania, ale też i ich efekty nie są zadowalające.
Zagwarantowanie siewkom kukurydzy czystego startu jest pierwszym krokiem ku uzyskaniu satysfakcjonującego plonu.  Chwasty w trakcie wschodów tej rośliny uprawnej stanowią bardzo silną konkurencję. Na skutek ich presji  kukurydza wydłuża się nadmiernie i nie wytwarza prawidłowego systemu korzeniowego, który na ogół jest o kilkanaście procent mniejszy niż na plantacjach wolnych od niepożądanych roślin. W fazie 5-6 liści nie jest już możliwe skompensowanie utraty potencjalnego plonu. W rezultacie kukurydza wytwarza mniejsze kolby i jest bardziej podatna na wyleganie korzeniowe. Zatem ochrona przed chwastami w pierwszych 40 dniach po siewie decyduje o wielkości plonu. Priorytetem każdego producenta powinno być skuteczne wyeliminowanie roślin chwastów z plantacji, na samym początku wegetacji, gdyż później walka z nimi będzie zdecydowanie  trudniejsza .
Rolnicy zanim zdecydują się na zakup odpowiedniego preparatu muszą zaplanować  w jakim terminie wykonają zabieg odchwaszczania. Mogą zastosować herbicyd po siewie, przed wschodami lub po wschodach chwastów. Można również zastosować kombinację tych zabiegów.
Najprostszym i najczęściej praktykowanym rozwiązaniem jest zabieg nalistny.   Po identyfikacji gatunków chwastów, ich faz rozwojowych, a także i stopnia zachwaszczenia  rolnikowi łatwo wybrać odpowiedni preparat i dość precyzyjnie określić jego dawkę. W uproszczonych metodach uprawy zalecane jest stosowanie metody kombinowanej, która polega na przedsiewnym zastosowaniu glifosatu, herbicydu nieselektywnego, a następnie środka działającego doglebowo. Glifosat hamuje w roślinach chwastów proces syntezy aminokwasów, co prowadzi do zamierania całych roślin, od korzeni po wierzchołki wzrostu. Preparat wchłaniany jest wyłącznie przez części bezpośrednio opryskane i nie jest absorbowany przez korzenie. Zwalcza wszystkie jednoroczne i wieloletnie gatunki chwastów, w tym najbardziej uciążliwy perz i powój polny. Należy pamiętać o aplikacji preparatu minimum trzy dni przed wschodami kukurydzy. Jego zastosowanie zapewnia „czysty start”. Młode siewki kukurydzy rozwijają się bez konkurencji chwastów. Wybór tego wariantu ochrony zapewnia mniejsze i wyrównane zachwaszczenie wtórne, ograniczenie występowania samosiewów oraz lepsze wykorzystanie herbicydów selektywnych. Użycie glifosatu ma także uzasadnienie w przypadku ograniczenia przez rolników liczby stosowanych zabiegów agrotechnicznych. Rezygnowanie z płużnych zabiegów uprawy roli poza zyskami oraz redukcją degradacji środowiska glebowego oraz przeciwdziałaniem erozji wietrznej, może sprzyjać większemu zachwaszczeniu plantacji. Dotyczy to przede wszystkim uciążliwych chwastów wieloletnich takich, jak bylica pospolita, powój polny czy ostrożeń polny oraz perz. Decydując się na zakup konkretnego herbicydu opartego na glifosacie warto także zwrócić uwagę na jego formulację. Preparaty na bazie soli potasowej glifosatu zapewniają wysoką koncentrację i zmniejszają o około 30% dawkę preparatu, co niewątpliwie redukuje koszty wykonania zabiegu, a ponadto rozszerzają efektywność działania preparatu w zakresie temperatur od 2 do 30℃. Takie preparaty charakteryzuje szybkie wchłanianie i przemieszczanie się substancji czynnej, możliwość stosowania w niesprzyjających warunkach i wysoka skuteczność działania również w twardej wodzie. Można je aplikować już po godzinie od opadów deszczu, a prace polowe rozpocząć nawet po 24 godzinach od wykonania zabiegu. Przykładem jest Roundup Flex 480. Jego zastosowanie ułatwia wzrost kukurydzy w pierwszych fazach rozwojowych oraz ogranicza późniejszą ochronę herbicydową.
W tym sezonie, z uwagi na przyśpieszoną wegetację, spodziewana jest wysoka presja chwastów. Skuteczny zabieg ich zwalczania powinien zapewnić czystość łanu aż do zbiorów kukurydzy. W przypadku tej rośliny istotny jest nie tylko wybór konkretnej substancji aktywnej przeznaczonej do zwalczania niepożądanych roślin, ale także i wybór strategii – wariantu ochrony herbicydowej.

Anna Rogowska
 

« Powrót do listy artykułów