Prywatny Ośrodek Doradztwa Rolniczego Sp. z o.o.

Prywatny Ośrodek Doradztwa Rolniczego Sp. z o.o.

Oferujemy doradztwo w zakresie ubiegania się o fundusze Unii

Europejskiej. Polecamy też kompleksowe oceny gospodarstw rolnych

pod kątem spełnienia zasad wzajemnej zgodności. Wykonujemy

stosowne pomiary parametrów dobrostanu zwierząt, obliczenia stanów

średniorocznych zwierząt, wielkości płyt obornikowych, zbiorników i

poziomu azotu w nawozach organicznych. Ponadto oferujemy pełną

obsługę w zakresie prowadzenia dokumentacji w gospodarstwach

rolnych położonych na obszarach szczególnie narażonych na

zanieczyszczenia azotem ze źródeł rolniczych (OSN). Pomagamy także

w organizacji i zakładaniu grup producentów rolnych.


Dane kontaktowe

Województwo: Wielkopolskie
Adres: Biernatki, ul.Główna 48/5
62-035 Kórnik
 
Telefon: 61 8980745
Adres e-mail: biuro@podr.com.pl
Strona WWW: www.podr.com.pl