Solan

Solan

Oferujemy:
- Sadzarki do ziół i warzyw (chwytakowe i karuzelowe)
- Sadzarki szkółkarskie (do podkładek)
- Pielniko - Opryskiwacze
- Pielniki kierowane z dozowaniem nawozów
- Akcesoria do pielników (np. Gwiazdy pielące, Blachy osłonowe itp.)
- Kombajny szkółkarskie (do wykopywania drzewek)
-