Wapno nawozowe Dewonit

 • Dodano: Wtorek, 16 kwietnia 2019
Korzyści płynące ze stosowania wapna nawozowego z ŚKSM:
 • odkwaszenie gleby (w Polsce występuje przewaga gleb kwaśnych lub bardzo kwaśnych)
 • wzrost plonów
 • poprawa właściwości strukturalnych i fizyko-mechanicznych gleby
 • przeciwdziała degradacji chemicznej gleby, wywołanej głównie oddziaływaniem „kwaśnych deszczy”
 • zwiększenie przyswajalności azotu i fosforu
 • zatrzymywanie w podłożu wody i powietrza
 • ograniczenie przyswajania metali ciężkich
 • zwiększa odporność roślin na wymarzanie w okresie zimowym
 • stopień granulacji zapewniający równomierne działanie
 • okres działania nawozu do 4 lat od wysiewu
 • poprawę cech jakościowych roślin poprzez wprowadzenie do gleb magnezu

Bardzo dobra jakość, przystępna cena, szczególnie polecane dla upraw ekologicznych

Wysoką jakość naszego nawozu potwierdza:
 • pozytywna opinia o przydatności rolniczej wydana przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa z Puław.
 • Świadectwo kwalifikacji produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym wydane przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa z Puław.
 • systematyczne kontrole jakości prowadzone przez Stację Chemiczno Rolniczą w Kielcach oraz własne Laboratorium Zakładowe ŚKSM Sp. z o.o.
 • nieustające zainteresowanie Rolników oraz Firm Handlowych, tworzących grono stałych odbiorców wapna nawozowego.

Wapno

Zakwaszenie   gleby   jest   naturalnym   procesem prowadzącym  do   akumulacji  kationów wodoru H+. Zjawisko to ujawnia się tylko wówczas, gdy gleba nie jest w stanie samoczynnie neutralizować nadmiaru jonów H+. Objawia się to spadkiem odczynu. Dodatkowo człowiek, poprzez systematyczne nawożenie, zwłaszcza nawozami azotowymi, stosowanie różnych zabiegów agrotechnicznych jak również aktywność przemysłową przyczynia się do zwiększenia tempa procesów zakwaszenia gleby.

Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o wychodząc naprzeciw problemom rolników w kwestii przywrócenia glebie optymalnego poziomu pH oferuje wapno nawozowe węglanowe z zawartością magnezu. Wapno nawozowe węglanowe, z racji niskiej rozpuszczalności może podnosić pH nawet przez kilka lat od momentu jego zastosowania, co uzależnione jest w dużej mierze od granulacji i wilgotności gleby. Wapno  nawozowe  węglanowe  będące w naszej ofercie ma znaczną zawartość magnezu różniącą się w zależności od kopalni, na której jest produkowane.

« Powrót do listy artykułów